ýurdy soramak

Höküm sürmek, meşhur bolmak, öz diýeniňi etdirmek.

  • Şol ýurt soraýan han Keserkaça gan çaýkan, külli türkmeniň üstünde han bolup, ýurt soramak arzuwyny edip, goşun çekip ugraýar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Degişli sözi