ýurdunda ýel ösdürmek

Hiç zatsyz galdyrmak, ýok etmek.

  • Ylaýta-da şeýle galagoply döwürde beýle diýseň, seniň ýurduňda ýel ösdürmekleri mümkin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Degişli sözi