ýüzüň gyzarmak

seret ýüz1

  • Onuň ýüzi gyzardy, çekge damarlary tisgindi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Sapa hem ýaltalyk etmese, köpçüligiň öňünde meniň ýüzüm gyzarmazdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol nähili ýadygärlik, neneňsi zat! -- diýdi we ýüzi çalaja gyzardy. (A. Gowşudow, Eserler)

Degişli sözi