üstün çykmak

Ökde gelmek, ýeňmek, basmak.

  • Ol öz ýanyndan: --Gaýduwsyzlyk, aýgyt edijilik hemmeden üstün çykar -- diýip oýlady. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

Degişli sözi