Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi (Windows) (Screenshot)

Bu programma sahypamyzdaky sözlügiň Windows üçin görnüşi. Onuň aýratynlygy sözlügiň databazasynyň ýany bilen gelmegi we netijede internetsiz işleýändigi.

Programmanyň talaplary: Java 1.5 ýa-da ondan ýokary wersiýa.

Işletmek üçin indirip zip-arhiwden çykarmak ýeterliklidir.

Wersiýa: 1.1

Sözlügiň göwrümi: 15MB

ZIPIndir