Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi (Android) (Screenshot)

Bu programma sahypamyzdaky sözlügiň Android üçin görnüşi. Ol android enjamlary üçin taýýarlanan we online sözlükden peýdalanýar.

Sözlügiň göwrümi: 991k